WarTurks Yazılım&Programlama
Yazılım&Programlama  
  Ana Sayfa
  Paralı Hizmetlerimiz
  Visual Basic'e Giris
  VB İndirmeli Dersler[Artık Tüm Dersler Burda]]
  Visual Basic 6 Dersleri
  Visual Basic 6 Dersleri 2
  Visual Basic Ders Notlari[Resimli]
  Pascala Giris
  Pascal Dersleri
  Php'ye Giris
  Php Dersleri
  C ve C++'ya Giris
  C ve C++ Dersleri
  C++ Ders Notlari [Resimli]
  İletişim
Php Dersleri
Aritmetiksel İşlemler

1. Temel İşlemler ( Toplama Çıkarma Çarpma Bölme )
2. Karşılaştırma İşlemleri ( Eşit Eşit Değil Aynı Büyüktür Küçüktür Ve Veya )
3. Üzeri İfadeler (x² .. )
4. Değer Yuvarlama
5. Maksimum ve Minumum Değerlerin Tespiti
6. Karekök Değerinin Tespiti
5. Tüm Aritmetik Komutların Listesi1. Temel İşlemler

PHP her dil gibi metametiksel işlemler içinde belirli fonksiyonlar geliştirmiştir. Bu fonksiyonlar pek çok dile nispeten çok daha gelişmiş ve pratiktir. Şimdi Bu fonksiyonların en temeli olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini inceliycez.
(* aşağıda geçen kimi fonksiyonları sonraki makalelerde detaylarıyla inceleyeceğiz İntiba olması için örneklerle anlatılmıştır )
(* // Dan sonrası açıklamadır Kodlama ile ilgisi yoktur..
(* Aşağıdaki temel örneklendirmelerde echo yerine Print deyimi kullanılmıştır. )

Toplama işlemi ;

<?
print (5+2); // Sonuç Yedi Çıkacaktır.
print (7-3); // Sonuç 4 Çıkacaktır.
print (4*; // Sonuç 32 Çıkacaktır.
print (8/2); // Sonuç 4 Çıkacaktır.
print (20%3); // Burada bölme işleminin kalanını bize verir. 20'yi üçe bölmemiz halinde kalan rakam 2 Olur.
?>

Bu matematiksel işlemleri değişkenler vasıtası ilede gerçekleştirebiliriz.

<?
$sayi1=10;
$sayi2=5;
$sayi3=3;
$sayi4=1;

print "$sayi1 + $sayi3";
print "$sayi3 - $sayi4";
print "sayi1 / $sayi4";
print "$sayi2 % $sayi3";
?>

Görüldüğü gibi Temel aritmetiksel işlemler gayet kolay ve sade bir mantığa sahiptir.


2. Karşılaştırma İşlemleri ( Eşit Eşit Değil Aynı Büyüktür Küçüktür Ve Veya )

PHP Temel fonksiyonları olduğu gibi gelişmiş pek çok fonksiyonuda desteklemektedir. Bu fonksiyonlardan biride sınamadır. Sınama operatörleri vasıtası ile çoğu işlemi PHP'ye otomize bi şekilde yaptırabiliriz. Karşılaştırma operatörlerinin listesi aşağıdaki gibidir.= = Aşittir
!= Eşit Değildir
= = = Aynıdır
> Büyüktür
< Küçüktür
<= Küçük veya Eşittir
>= Büyük veya Eşittir
&& Ve
|| Veya

Yukarıdaki tabloda teme sınama operatörleri listelenmiştir. Şimdi bu operatörleri birer örnek ile açıklıyalım.
'(* If Değeri ile ilgili detaylı açıklama bir sonraki makalededir )

<?
$sayi1=10;
$sayi2=15;
$sayi3=20;
$sayi4=25;

if ($sayi1 == ($sayi3/2)) {echo "Doğrudurn";};
if ($sayi1 != ($sayi4/$sayi2)) { echo "Eşit Değildirn";};
if ($sayi4 > 20) { echo "25 20'den Büyüktür..n";};
if ($sayi1 < $sayi3) { echo "Evet 10 20'den Küçüktürn";};
if ($sayi1 == 10 && $sayi2 < $sayi3) { echo "Evet 10 10'a Eşittir ve 15 20'den Küçüktürn";};
if ($sayi1 > $sayi4 || $sayi4 > $sayi1) { echo "10 25'den Büyüktür veya 25 10'dan Büyüktürn";};

?>

Yukarıdaki örnekleri çalıştırmamız halinde "{" ler içerisindeki Echo değeri karşımıza sıralanacaktır..


3. Üzeri İfadeler (x² .. )

Pek çok yerde karşımıza çıkabilecek olan Üzeri değer ifadeleri ile ilgili işlemleride rahatlıkla Php ile yapabiliriz. Örneğin 10 Adet iki rakamını yan yana çarpmak için Ctrl+C - Ctrl+V Fonksiyonunu kullanmamıza gerek yoktur..

<?
print pow(210);
?>

Bu örnek bize 1024 Sonucunu gösterir.


4. Değer Yuvarlama

Çoğu matematiksel işlemde değer yuvarlamalara ihtiyaç duyarız. Kimi zaman .'dan sonra gelen değerler bizi rahatsız edebilir. Bu işlem içinde Php çok rahat ve pratize edilmiş fonksiyonlar sunar.

<?
print floor(98/5); // Yukarı Doğru Değer Yuvarlama.
print ceil(98/5); // Aşağı Doğru Değer Yuvarlama.
print round(12/; // Tam Değer Yuvarlama.
?>

Yukarıdaki örneklerde 98'i 5'e bölerek önce yukarı doğru yuvarladık. Sonuç 19 Çıktı. Aynı işlemi aşağı doğru yuvarlayınca sonuç 19 çıktı. Bu yorumu php'ye yorumlatmak istiyorsanız Round() fonksiyonunuda kullanabilirsiniz.5. Maksimum ve Minumum Değerlerin Tespiti

Bu işlemde işimize yarıycak fonksiyonlardandır. İçerisinde onlarca değeri tanımlıyan bir dize ile karşılaşırsak bu fonksiyonu kullanmamız gerekir.
(* Dize değerleri ile ilgili açıklamalar bir sonraki makalede teferruatlarıyla incelenecektir. )

<?
$degisken=array(a=>12b=>13c= >14d=>15);
print max($degisken);
print min($degisken);
?>

Yukarıdaki örnekte önce dize değerinin en küçük değerini yani 12'yi bulduk sonra aynı değerin maksimum olan 15'i tespit ettik.


6. Karekök Değerinin Tespiti

Buda en sık kullanılan ekstrem matematiksel işlemlerdendir. Php bu işlem içinde pratik bi fonksiyon desteği sunar.

<?
print sqrt(81);
?>

Yukaraki örnekte 81 değerinin Karekökünü bulduk. Sonuç 9. PHP fonksiyon içerisinde fonksiyon kullanmamızada olanak sağlar. Örneğin ;

<?
print sqrt(pow(49));
?>

Burada da 4 üzeri 9 olan 6561'in Karekökünü bulduk. Sonuç 81.


5. Tüm Aritmetik Komutların Listesi

PHP pek çok aritmetiksel işlemi fonksiyonlarıyla destekler. Bütün bu işlemler için örnek vermemize gerek yok. Yukarıdaki örneklerde Php'nin bu fonksiyonları nasıl kullandığını gördük. Php'nin desteklediği tüm fonksiyonların bir listesi işimizi görecektir.


abc() Mutlak değer
acos() Yay kosinüsü
asin() Yay sinusu
atan() Yay tanjantı
atan2() İki değişkenin yay teğeti
base_convert() Keyfi esaslar arasında sayıyı çevirir
bindec() Ondalığa ikilik
ceil() Bir sonraki tamsasıya yuvarlama
cos() Kosinüs
decbin() ikiliğe ondalık
dechex() Ondalığa onaltılık
decoct() Sekizliğe ondalık
deg2rad() Dereceyi radyana çevir
floor() Bir önceki tamsayıya yuvarla
getrandmax() En geniş mümkün rastgele değeri
hexdec() Onaltılığa ondalık
lcg_valuE() Doğrusal congruential jeneratörünün birleştir
log() Doğal algoritma
log10() 10 tabaına göre algoritma
max() En yüksek değer
min() En küçük değer
mt_rand() İyi rastgele değeri üret
mt_srand() İyi restgele sayı jeneratörü tohum ek
mt_getrandmax() En geniş mümkün rastgele değeri göster
number_format() Gruplaşmış bin ile sayıyı formatla
oetdec() Ondalığa sekizlik
pi() Pi sayısını
pow() Üstel ifade
rad2deg() Radyanı dereceye çevir
rand() Rastgele değeri üret
round() Yuvarla
sin() Sinus
sqrt() Karekök
srand() Rastgele sayı jeneratörü tohumu ek
tan() Teğet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koşul ve Sınama ( IF Else IF Switch )

1. IF ( Eğer ) Koşulu.
2. Switch ( Çoklu Koşul ve Sınamalar )


1. IF ( Eğer ) Koşulu.

Her programlama dili koşullar ile çalışmak zorundadır. Sınamalar program parçalarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Php'de bu işi IF deyimi yapar. Şimdi IF deyimini inceliyelim.

<?
$degera=10;
$degerb="ab";

if ( $degera==10 ) { echo '$degera nın Değeri 10 dur.'; } ;
if ( $degerb=="ab" ) { echo '$degerb nin değeri ab dir'; } ;
?>

Yukarıdaki örnekte basit bi sınama yaptık ve $deger a değişkenine verdiğimiz 10 değerini sınadık. Aynı işlemi alfabetik bir değer olan "ab" ilede yaptık. Bize Burada if ( xx ) koşul olarak girilir. eğer $degerb nin değeri "==" eşit ise "ab" ye diyerek koşulumuzu belirttik Parantezler içerisinede koşul doğru ise yapılacak işlemi belirttik.

Birde koşul yanlış ise bir sınama yapalım.

<?
$degera=10;
$degerb="ab";

if ( $degera>15 ) { echo '$degera nın değeri 15 den büyüktür..'; } else { echo 'Hayır $degera nın değeri 15 den küçüktür'; };

?>

Görüldüğü gibi burada koşul belirttik ve sınamayı yaptık. Koşulun doğru çıkmaması halinde "else" deyimi ile yapılması gerekenleri belirttik. IF deyimi ile Birden çok sınama işlemleride yaptırabiliriz. Birkaç sınamayı arka arkaya yaptıralım.

<?
$degera=10;
$degerb="ab";

if ( $degera > 15 ) { echo '$degera nın değeri 15 den büyüktür..'; }
elseif ( $degera > 13 ) { echo '$degera nın değeri 13 den büyüktür'; }
elseif ( $degera > 10 ) { echo '$degera nın değeri 10 den büyüktür'; }
else { echo '$degera nın değeri ne 15 den ne 13 den nede 10 dan büyük değildir..';};
?>

Görüldüğü gibi yukarıda aynı IF deyiminin içerisinde birkaç sınama yaptırdık. Bu sınamalar dahada örneklendirilebilir.. Mantığı gayet açıktır.


Birde IF deyiminin içerisinde kullanılan komutlar vardır. Bunlar isset() empty() intval() is_integer() gibi fonksiyonlarla dahada işlevselleştirilmiştir. Şimdi bu iç fonksiyonların yaptığı işleri inceliyelim.

isset() = Bu komut bir değişken tanımının içerisinde değer olup olmadığını rapor eder.
empty() = Buda isset ile aynı işi görür esasında ancak sınamayı terst'den yapar. isset() de dönen değer true ise emtpy() de aynı değer false olarak döner.
intval()= Bu komutda belirtilen değerin numerik yani sayı karşılığını bize verir.
is_integer() = Buda değişkenin tamsayı olup olmadığını sınayarak True yahut False değeri ile bize yanıt verir.

Şimdi herbirini birer örnekler açıklıyalım ;

<?
$degisken="deneme";
if ( isset($degisken) ) { echo '$degisken değişkeninin bi değeri yok..'; } else { echo '$degisken değerinin bir değeri var';};
if ( empty($degisken)) { echo '$degisken değerinin bir değeri var..'; } else { echo '$degisken değerinin bir değeri yok'; };
?>

Görüldüğü gibi $degisken olarak "deneme" değerini atadık. İlk sınamadada isset() ile bu değişkenin var olup olmadığını kontrol ettik. Değişkenin bir değer içerdiğini rapor eden isset sonucu bize rapor etti. İkinci sınamadada aynı işlemi yaptık ancak fonksiyon olarak empty() yi kullandık. Yani ilk sınamada $degisken değerinin içerisi dolumu diye sorguladık ikinci sinamadada $degisken değerinin içeriği boşmu diye..

Şimdide intval() ile sınama yaptıralım.

<?
$degisken1=10;
$degisken2=20;
if ( intval($degisken1+ $degisken2)==30 ) { echo '$degisken degerin karşılığı 30 dur';};
?>

Bu sorgudada intval($degisken1+$degisken2) olarak koşulumuzu belirttik. Burada intval() koşulunu kullanmayabilirdikte ancak kimi koşullarda intval() betiğine ihtiyaç duyarız..

is_integer() ilede bir değerin tam sayı olup olmadığını sınarız.

<?
$deger1=3;
$deger2=2;
if ( is_integer($deger1/$deger2)) { echo "Sonuç bir tamsayıdır";} else { echo "Sonuç bir Tamsayı Değildir"; } ;
?>

Bu komutlar $deger1 değişkenini $deger2'ye yani 3'ü 2'ye böler. Sonuç 1.5 çıkacağından bu bir tamsayı olmayacaktır ve "Sonuç bir Tamsayı Değildir" yanıtı dönecektir.


2. Switch ( Çoklu Koşul ve Sınamalar )

Switch deyimide sıkça kullanılan koşul deyimlerinden biridir. Bu deyim aslında IF deyiminin birazdaha pratize edilmiş halidir. Switch koşulu vasıtası ile çoklu sınamalar yaptırmamız mümkün Örneğin ;

<?

$memleket="TRABZON";

switch ($memleket) {

case "Ankara";
echo "Şehir Ankara";
break;

case "Ordu";
echo "Şehir Ordu";
break;

case "Rize";
echo "Şehir Rize";
break;

case "TRABZON";
echo "Şehir Trabzon";
break;

echo "Hiçbiri Değil..";
}

?>

Yukarıdaki örnekte $memleket değişkenini switch deyimi ile sınadık. Burada dikkat edilecek husus koşulları case "deger" ile belirterek yapılacak işlemi belirtiriz. Sınamanın bir sonraki aşamaya geçmesi için break tag'ını kullanırız.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Php de saat ve tarih işlemleri

Merhaba herkese.
Php de saat ve tarih fonksiyonlarımız şunlardır:
date() ve time()

Saati göstermek için:
<?php
$saat 
time
();
echo 
$saat
;
?>

Tarihi göstermek için:
<?php
$tarih 
date("d-m-y"
);
echo 
$tarih
?>


Dikkat ettiysenz tarihi gösterirken date() değilde date("d-m-y"); yazdım yani tarihi formatladık.D gün, M ay ve Y de yıl oluyor.Day Month Year yani

Yazılım&Programlama  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Bugün 1 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=